česky english


Název Skladba
1. Koncert pro tubu a velký dechový orchestr Partitura, orchestrální materiál, klavírní výtah
2. ,,De profundis" Sonáta pro trombon a varhany
3. ,,Panta rei? Triová sonáta pro trubku ,trombon a klavír
4. ,,Úsměvy a slzy" Triová sonáta pro dva klarinety a klavír
5. ,,Notturno" pro fagot a klavír
6. ,,Dokonané stvoření" Symfonie č.3 partitura ,orchestrální materiál
7. ,,Návrat ztraceného syna" 2. smyčcový kvartet
8. ,,Copernicus" Concerto grosso pro žesťové kvinteto a dechový orchestr
9. ,,Mondfinsternis -Sonate" 2. Sonáta pro housle a klavír