česky english

Od roku 2000

2000 ,,Satans Opfern“-trombonový kvartet
Bern-Tonhalle-CH,Slokar Quartett
,,Ztracené iluse“-Koncert pro basový trombon a orchestr
Guebwiller-Fr. Mezinár.soutěž
,,No comment“-žesťový kvintet,LUUR-Metal,Spanish brass
Barcelona,Madrid,Florencie,Krakov,Berlin,Paříž, Kodaň-také nahrávka TV
Univerzita –Hawai-USA,Kanada atd.
2001 ,,Ora pro nobis“- Koncertantní fantazie pro anglic.roh a orchestr
- Praha,Sál B.Martinů Michel Rosset-CH-angl.roh,Orchestr BERG dir Peter Vrábel
2002 -St.Gallen – Tonhalle, M.Rosset,angl.roh,Symfonický orch.,dir.Jiří Kout
-Lausanne – Sál Filharmonie, dřívější
,,Ohnivý anděl“ – pro velký dechový orchestr
-New York, Carnegie Hall , Orchestr hradní stráže a policie ČR, Dir.V.Blahůnek
-Koncert pořádaný na počest 1.výročí ataku na NY v 2001
-Festival ,,Pražské Jaro“ titíž
,,Rhapsody in dark blue“- smyčcový kvartet
-Premiera- Festival smyčc.kvartetú v Praze 1998 pak
-Praha,Sál B.Martinů Alexander stringquartett - USA
-Dny soudobé hudby, Stamicovo kvarteto
-Košická hudobná jar, Stamicovo kvartetto
-Festival v Čes.Budějovicích ,Apolón kvartet
,,L’ultimo cavaliere“-symfonická předehra,
Praha Sál B.Martinů, Symf.orchestr Hradec Králové,dir.Jan Kučera
2003 ,,Don Quijotte aneb autoportrét“-Koncert pro tenor- trombón a orchestr
St.Gallen-Tonhalle, Alan Pasquier- trbn.,Symf.orch St.Gallen , .dir. Andrej Borejko
,,Les adieux“-romance pro housle a klavír
Praha,Washington,New York,Dresden, Slovensko,
Španělsko atd.,Ivan Ženatý-Vl.Katarína Ženatá-P.f.
Koncert pro eufonium a orchestr
Guebwiller-Fr.Mezinár.soutěž žesťových nástrojů
2.komorní symfonie,
Státní Filharmonie Brno dir.L.Svárovský
2004 Koncert pro piccolo trubku a orchestr
Beethovenfest Bonn, Otto Sauter tr.picc,.Beethoven Orchesetr,dir. Roman Kofmann
,,Hommagio á Verdi“-dechový kvintet
Praha,kostel sv. Vavřince- Quintetto dei secondi-St.Gallen-CH
St.Gallen-Tonhalle-předchozí
Göteborg-Švédsko,Pražské dechové kvinteto
,,A little slowak rhapsody“-pro klarinet a klavír
Soutěž Pražského Jara 1996 pak
Milano, Praha,Berlín, Paříž, Festival Concentus Moraviae“2007 ČTV-Praha
Paolo Beltramini- clar.R.Arosio-P.f.
Ludmila Peterková-clar. I.Kondratěnko-P.f.
,,Appassionata“ –Sonáta pro tr.picc. a varhany
Beethovenfest Sankt Moritz-Kirche, O.Sauter tr.picc.Ch.Schmitt varhany
,,Celli,dolci celli“-sonáta pro Virtuosi di basso ČF
Praha-Rudolfinum,Virtuosi di basso ČF
Klavírní kvintet
Český Krumlov-Sál masek,Zürcher Oboenquartett
2005 ,,Don Quijotte..“Koncert pro trbn.a orchestr
- Kalifornia,Joseph Alessi-trbn. Marin Symphony Orchestra,dir.Alasdair Neale
- Thai-wan, Joseph Alessi-trbn.,Filharmonie Tai-pei
Koncert pro tr.picc. a orchestr
-Mexico, Otto Sauter,tr.picc.,Filharmónia Mexico
-Praha, Festival,,Pražské premiery“ Rudolfinum
O.Sauter-tr.picc.,Symf.orch.čes.rozhlasu,dir.Jan Kučera Aachen-2005
Sonáta pro tubu a klavír
Mezinár.soutěž žesťových nástrojů v Brně
,,Celli,dolci celli-Sonáta pro 10 violončel a 2 kontrabasy
Rudolfinum,Virtuosi di basso Čes.Filharm
Würtenberg-D ,titíž.
Klavírní kvintet
- Zürich ,Tonhalle,Zürcheroboenquartett
,,Poslední sen starého dubu“-kantáta pro dětský sbor a orchestr
Praha,Španělský sál Pražského hradu,Kühnův dětský sbor,FOK, dir.P.Vronský
2006 - Praha,Kostel sv.Vavřince ,Ars instrumentalis pragensae
,,Obětem Satana“-trombonvý kvartet
Praha-Rudolfinum,Hluboké žestě
,,Requiem-Oratio spei“/Modlitba naděje/ pro sola sbor a orchestr
Fulda-Něm.,Katedrála sv.Bonifáce,A.Kohútková-sop.M.Lehotský-ten. R.Janál-baryton,místní katedrální sbor,Symf.orch.Síbiu Rum.,dir.F.P.Huber
Koncert pro tubu a orchestr
-Glasgow,Royal Scottish Academy of Music and Drama,James Gourlay
- Tba.,Orchestr RSAMD-Glasgow, dir.Lutz Köhler
2007 ,,De profundis“-Sonáta pro trombón a varhany
-New York,Katedrála sv.Ignáce z Loyoly Manhattan, Joseph Alessi- trbn.,Kent Tritle-varhany
Humpolec,Chrám sv.Mikuláše ,J.Alessi-trbn.Aleš Bárta-varhany
- Praha,Dny soudobe hudby,Sál B.Martinů,Robert Kozánek-trbn. Aleš Bárta-varhany
,,L‘ultimo cavaliere“/Poslední rytíř/-symfonická předehra
Bratislava, Slovenská Filharmónia, dir.Oliver Dohnányi
,,Requiem-Oratio spei“-pro sola sbor a orch.
Praha, Festival,,Pražské premiery“-Rudolfinum,L.Sass-sop.,M.Lehotský- ten.,R.Janál-baryton,Pražský filharmonický sbor,Plzeňská filharmonie,dir.Jiří Malát
,,Les adieux“-Romace pro housle a klavír
-New York,Carnegie Hall,
-Washington a další města
Silvie Hessová-Vl.Dan.Wiesner-P.f.
,,Mondfinsterniss-Sonate“ 2. sonáta pro housle a klavír
Praha,Sál Konzervatoře J.Deyla,Silvie Hessová-vl.,Daniel Wiesner-klavír
,,Ora pro nobis“-Koncertantní fantazie pro angl.roh a orch.
Praha,Sál B.Martinů,Monika Boušková-c.i.,SOČR,dir.Mirko Krebs
Koncert pro tr.picc.a orchestr
Neubrandenburg, O.Sauter-tr.picc.,Neubrandenburger Filharmonie dir.Stefan Malzew
2008 ,,Panta rei“-Trio-sonáta pro trubku,trombón a klavír
Archibald-Trio, Festival v Dardingtoně – UK srpen 2008
,,Úsměvy a slzy“- trio sonáta pro 2 klarinety a klavír
Koncert sdružení ,,Harmonia“ Kostel sv. Vavřince L.Peterková,K.Dohnal,J.Dušek
Sonáta pro tubu a klavír
Alan Baer-solo-tubista Newyorkské Filharmonie-veřejná provedení
plus nahrávka na CD
2009 ,,Appassionata“-pro tr.picc. a varhany
O.Sauter-tr.picc.Christian Schmidt-varhany,několikeré provedení v rámci turné po USA
,,Dokonané stvoření“- Symfonie č.3
Pražské premiery 2009 Rudolfínum
Česká Filharmonie,dir. Jonathan Stockhammer
Chystaná provedení ,,Copernicus“-concerto grosso pro žesťový kvintet a velký dech.orchestr
Univerzita v Nebrasce USA 3.12.2009
Tatáž skladba v Brigg –Švýcarsko 10.4.2010